mobil menu


Okul Yönetim Sistemi


Osmangazi Koleji Web Sitesi Ana Sayfa Osmangazi Okulları Resmi Instagram Hesabı Osmangazi Okulları Facebook Resmi Sayfası Osmangazi Okulları Resmi YouTube Kanalı
Ortaokul

Matematik

Matematik

Ortaokul matematik dersi programı öğrencilere araştırma, keşfetme, tahmin etme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla matematiği teknoloji ve materyal kullanarak somutlaştırmakta, yapılandırıcı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin matematiği yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine ortam hazırlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin kişisel özelliklerine ve alt yapılarına göre öğrenme desteği verilmektedir.

Ortaokul  matematik öğretmenlerinin temel amacı, matematiği teknolojinin imkânlarını kullanarak, derslerde görsel öğelere ve uygulamalara ağırlık vererek, öğrencileri eğlendirerek  matematiği öğretmektir.

Öğrencilerimize  güncel ve uygulanabilir konulardan oluşan uygulama ödevleri vererek matematiğin günlük hayatın bir parçası olduğunu keşfetmelerini amaçlıyoruz.

Ödevler ve proje çalışmalarının yanı sıra öğrencilerimize her türlü çalışmalarını ulusal ve uluslararası yarışmalarda sunma imkânı tanıyoruz. Bu Benim Eserim, Bilim Şenliği, Matematik Olimpiyatları, Türk Zeka Vakfı Oyunları ve daha birçok yarışmada öğrencilerimiz okulumuzu temsil etmelerine imkan sağlıyoruz. Bu yarışmalarda öğrencilerimiz önemli başarılar elde etmekte ve bu bütün öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmaktadır.

Etkinlik ve projelere verilen önem aynı zamanda merkezi sınav çalışmalarına da verilmektedir. Her sene birçok kaynaktan matematik soruları taranmakta, düzeye göre belirli aralıkta ve sayıda konu tarama, ünite tarama ve deneme sınavları hazırlanmaktadır. Öğrencilerin gelişimleri dersin öğretmeni, sınıf öğretmeni ve danışman öğretmeni aracılığıyla yakından takip edilmektedir ve gerekli görüldüğünde öğrencilerimiz birebir çalışmalarla ve hafta sonu kurslarında sınıfta yapılan tekrarlarla desteklenmektedir.

Sonuç olarak, öğrencilerimizin günlük yaşamda matematiği kullanabilmesi, kendi problemlerine çözüm bulabilmesi, bunu başkalarıyla paylaşabilmesi, ekip çalışmasına yatkın olması ve matematiğe karşı olumlu bir tutum kazanması ortaokul matematik öğretmenleri için büyük bir öneme sahiptir.